Loopbaanbegeleiding voor iedereen is een dienstverlening van P4People bvba, Ingelandgat 1 te Gent 9000, ondernemingsnummer BE0 892 364 564.

De doelstelling van de loopbaanbegeleiding is om een professionele ondersteuning te bieden bij het nemen van loopbaankeuzes en –beslissingen naar aanleiding van een loopbaanvraag.
De dienstverlening bestaat uit het opmaken van een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en kan resulteren in de opmaak van een actieplan ter versterking van de eigen arbeidsmarktpositionering.

Kostprijs en financiering: de Loopbaanbegeleiding kan uitgevoerd worden met of zonder loopbaancheques.

De klant heeft recht op maximaal twee loopbaancheques om de zes jaar. De klant vraagt een loopbaancheque aan bij de VDAB via Mijn Loopbaan. De kosten van deze loopbaanbegeleiding bedragen veertig euro per loopbaancheque.
Heeft de klant geen recht op loopbaancheques dan wordt door de loopbaanbegeleider een aangepast voorstel uitgewerkt.

De aanvang, de planning, de inhoud en het verloop van de loopbaanbegeleiding worden vooraf in overleg tussen de klant en de loopbaanbegeleider afgesproken. Indien de klant niet aanwezig kan zijn op de afgesproken datum of uur, verwittigt hij/zij de loopbaanbegeleider zo snel mogelijk en dit ten laatste 1 werkdag voorafgaand aan de afspraak.

De gegevens die het loopbaancentrum over de burger verkrijgt en verzamelt, mogen enkel gebruikt worden in het kader van de dienstverlening rond de loopbaancheque en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Er is een duidelijke gedragscode die door de loopbaanbegeleiders moet toegepast worden en in geval van klachten is er een klachtenprocedure beschikbaar. Eventuele geschillen worden beslecht door de rechtbank van Gent.