Ellen van der Donck

‘Kies vanuit jezelf, niet vanuit de verwachtingen van anderen.’

Meer informatie over Ellen van der Donck

Ellen Van der donck

Welke doelgroepen zijn voor mij relevant :

  • Doelgroep 1: non–profit/zorg. Omdat ik in mijn jarenlange ervaring en expertise als vertrouwenspersoon, maatschappelijk werker en loopbaanbegeleider, de contexten en individuele noden van de zorg/ non – profitsector ken van binnenuit en daarin graag en veel mensen begeleid.
  • Doelgroep 2: openbare sector. Omdat ik als bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon een jarenlange ervaring heb met het begeleiden van werknemers binnen de openbare sector rond loopbaan, bemiddeling en psychosociale ondersteuning.
  • Doelgroep 3: leidinggevende functies . Omdat de expertise en ervaring die ik heb opgebouwd rond authentiek leiderschap, het werken met mensen en de noden die leiderschap meebrengt, me enorm boeit en ik hier zeer bevlogen in begeleid.
  • Doelgroep 4: zelfstandige ondernemers. Omdat het ondernemerschap specifieke noden en vragen met zich meebrengt waarin de verschillende aspecten, zowel professioneel als psychosociaal, ook een specifieke aanpak vragen waarin ik als loopbaanbegeleider graag in meedenk en werk.
  • Doelgroep 5: onderwijs.  Omdat ik me de voorbije jaren professioneel heb verdiept in het begeleiden en coachen van mensen die werken in deze specifieke context.

Wie ben ik?

Als idealistische puber had ik een duidelijke visie: ‘Ik wil mensen helpen’ Dat zat er toen al in. Een ruw idee, waarvan de essentie nog méér klopt en de interesse in het begeleiden van mensen is de voorbije 20 jaar de rode draad.

Die rode draad startte écht tijdens mijn opleiding sociaal werk, als maatschappelijk werker. Mijn eerste professionele stappen zette ik als bedrijfsmaatschappelijk assistent, vertrouwenspersoon en bemiddelaar. Daarin ontstond meer de gerichte interesse naar bedrijfsgebonden vragen en uitdagingen. Het psychosociale aspect en de impact daarvan op het welzijn en functioneren binnen de professionele én privécontext, begon me meer en meer te boeien. De interpersoonlijke en intra-persoonlijke communicatie en de impact van/op de context was voor mij de insteek voor een volgende stap.

De interesse én leerhonger zorgden ervoor dat ik erkende opleidingen ben gaan volgen rond stress- en burn-out begeleiding en het fascinerende persoonlijkheidskenmerk HSP.

Hierin ben ik me gaan verdiepen en deze opleiding zorgde voor een belangrijke stap in mijn professionele leven.

Nu ben ik 38 en ben 5 jaar geleden zelfstandig gestart als erkend HSP – Professional. Ik maak deel uit van het netwerk van HSP Vlaanderen, als kwaliteitsvolle hulpverlener gespecialiseerd in hoogsensitiviteit.

De link met het professionele bleef mijn aandacht trekken en ik heb me verdiept in loopbaanbegeleiding, wat maakt dat mijn verschillende expertises en ervaring hierin voor mij als loopbaanbegeleider kunnen gebundeld worden. Een passend loopbaancentrum was de volgende stap en dat heb ik gevonden hier bij Pygmalion.

Ook werk ik freelance als trajectbegeleider rond mentaal welzijn en burn-outpreventie in verschillende bedrijven.

Voor mij staat een open en empathische houding centraal. Belangrijk is dat er een veilige vertrouwensrelatie is waarin je je goed voelt. Dat er geen taboes zijn en dat elke vraag kan worden gesteld. Daar sta ik ook voor. Dat je helemaal jezelf kan zijn.

Bij mij mag je een gerichte aanpak verwachten waarin ruimte is voor jou als persoon en de professionele vragen waarmee je zit. En om af te sluiten met een rode draad doorheen de begeleidingen…warmte en humor mag ook niet ontbreken naast de beroepsernst. Ik verwelkom je graag in mijn praktijk in Hamme.

Bij mij kan je terecht voor :
HSP (hoogsensitiviteit),  HSS (High Sensation Seeker),  Burn-out en Bore -out begeleiding,  Maatschappelijk werker,  Vertrouwenspersoon,  Authentiek leiderschap,  Psychosociale begeleiding,  Talentgericht werken,  Inter- en intra-persoonlijke communicatie,  conflictbemiddeling.

Contacteer Ellen van der Donck